Finalizarea implementarii proiectului ”Împreuna pentru o comunitate mai buna”

FUNDATIA ”FILANTROPIA TIMISOARA”, cu sediul in municipiul Timisoara, Str. CD LOGA nr. 7, , judetul Timis, cod postal 300021, România,  anunță finalizarea implementarii proiectului cu titlul ”Împreuna pentru o comunitate mai buna”, COD SMIS 155312, co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Prioritatea de investiții 5.1. „ Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaþie aparþinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”, in baza contractului de finantare 9573/13.05.2022 incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general urmarit prin implementarea proiectului a fost consilierea unui numar de 200 persoane din teritoriul SDL GAL Freidorf aflate in saracie si exluziune sociala în vederea solutionarii  problemelor de natura sociala, juridica si tehnica, precum si promovarea integrarii comunitatii marginalizate GAL si din teritoriul SDL în cadrul populatiei Municipiului Timisoara,obiectiv care a fost realizat.

Obiectivele specifice proiectului:

  1. Furnizarea serviciului de informare si consiliere psihosociala pentru un grup de 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care roma 30 persoane, in vederea integrarii comunitatii marginalizate in cadrul Municipiului Timisoara.
  2. Imbunatatirea sanselor de depasire a starii de vulnerabilitate sociala prin oferirea de servicii de consiliere juridica unui numar de 50 persoane din grupul tinta, din care minim 20 romi din teritoriul GAL Freidorf.
  3. Imbunatatirea sanselor de depasire a starii de vulnerabilitate a unui numar de 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta, din care roma 10 persoane, din teritoriul GAL Freidorf care vor beneficia de asistenta tehnica cu privire la obtinerea/clarificarea actelor de proprietate asupra locuintei/adapostului si/sau locuinte noi. Din acestia minim 15 persoane vor beneficia de sprijin pt obtinerea actelor de identitate si minim 5 persoane vor primi sprijin pentru obtinerea actelor de proprietate imobiliara.

Prin implementarea proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate :

R1. 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala identificate si selectate pentru Grup Tinta ;

R2. 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate cu privire la activitatile si serviciile din proiect ;

R3. 1 studiu analiza nevoi sociale, juridice si tehnice in comunitate vizata

R4. 50 persoane care beneficiaza de consiliere juridica

R5. 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de asistenta tehnica de specialitate – minim 15 persoane vor beneficia de sprijin pt obtinerea actelor de identitate si minim 5 persoane vor primi sprijin pentru obtinerea actelor de proprietate imobiliara.

Valoarea totală a proiectului este de 741.677,71 lei, din care  704.593,83 lei contribuție FSE si 37.083,88 lei contributie din Bugetul National. Proiectul a fost implementat in Municipiul Timisoara , str. Strada IULIU MANIU nr. 40, incepand cu data de 13.05.2023.

Prin intermediul proiectului s-a reusit crearea unor mecanisme sau structurarea unor activitati si directii de actiune, care ulterior sa poata fi multiplicate si la alte generatii de beneficiari .

 

Manager de proiect
Draghia Bojinca Ioan