Formularul 230 (pe anul 2023) are în vedere depunerea de către persoanele fizice a unei cereri privind destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cereri privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Descarca formularul 230 (pentru un an)
Descarca formularul 230 (pentru 2 ani)

Prin Declaraţia 230 ce va fi depusă în anul 2024 persoanele fizice pot dispune direcţionarea unei sume din impozitele care le-au fost percepute în anul 2023 pentru următoarele categorii de venituri impozitate în România:
– venituri din salarii şi asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe baza de normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Pentru anul fiscal 2023, în anul 2024, până la data de 25 mai 2024, poţi alege să redirecţionezi 3,5% din impozitul pe venit prin intermediul companiei tale, cu o cerere (formularul 230) adresată departamentul economic/resurse umane, folosind următoarele date: denumirea entităţii non-profit, codul de identificare fiscală, contul bancar al entităţii.

Decizia de a redirecţiona prin intermediul companiei tale îţi aparţine, iar compania este obligată să-ţi ofere detaliile necesare şi să te sprijine în acest sens.

În cererea adresată departamentului tău financiar/resurse umane, poţi alege perioada de redirecţionare, de la o lună la doi ani fiscali consecutivi.

Formularul 230 pentru anul 2023 se completează şi se depune până la data de 25 mai 2024 prin mai multe metode:

– la sediul Organizaţiei non-profit, caz în care aceasta va trimite ulterior formularul pentru tine,
– la organul fiscal de care aparţii, direct la registratura sau prin poştă, conform adresei din cartea de identitate,
– prin serviciul online ANAF Spaţiul Privat Virtual , dacă ai semnătură electronică.

Fundaţia Filantropia Timişoara este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară, filantropică, non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.

Dintre proiectele Fundaţiei Filantropia Timişoara  amintim:

  • Tabăra de creaţie „Să creştem prin artă şi cultură” pentru copiii proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse. detalii aici 
  • Proiectul „Culoare şi mişcare pentru persoane cu scleroză multiplă” – detalii aici
  • Proiectul „Oaza” – cu şi despre tineri – detalii aici 
  • Proiectul „sănătate la un click distanţă” –detalii aici
  • Proiectul „Centre comunitare integrate- program strategic de creştere a accesului populaţiei vulnerabile la servicii socio-medico-educaţionale de calitate” – detalii aici
  • Proiectul „AFIOM” – detalii aici

Pentru anul 2024 ne dorim să continuăm proiectele începute în anul precedent, enumerate mai sus, alături de care ne propunem derularea unui nou proiect la Deta pentru copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Descarca formularul 230 (pentru 1 an)
Descarca formularul 230 (pentru 2 ani)

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNCREDEREA ACORDATĂ!
DATE FISCALE ALE FUNDAŢIEI FILANTROPIA TIMIȘOARA
Denumire entitate nonprofit: FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 18296309
Cont bancar (IBAN): RO04 RNCB 0550 1100  3380 0001
Banca: BCR TIMIȘOARA

Pentru mai multe detalii şi ajutor la completarea formularului ne puteţi contacta pe mail: office@fft.ro sau la telefon 0724.810.147.