Centrul de Zi pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor Traficate (CISEF)

Serviciul a fost iniţiat şi dezvoltat de Fundaţia Filantropia Timişoara, funcționând ca serviciu social acreditat în perioada 2009 – 2015.

Beneficiarii serviciului au fos persoane cu statut de victimă a traficului de fiinţe umane, indiferent de etnie, religie, apartenenţă politică, stare materială, vârstă, orientare sexuală.

Activitățile derulate în cadrul serviciului au avut un impact deosebit în comunitate, fiind acordate servicii diversificate, dar centrate pe activitățile de consiliere și terapie individuală și de grup. Alte activități derulate au fost: servicii de infromare în vederea prevenirii și reducerii riscului de retraficare, campanii de informare și sensibilizare socială cu privire la fenomenul traficului de ființe umane, asistență și însoțire a beneficiarilor în diverse demersuri.