Centrul de Informare Sprijin și Consiliere pentru Persoanele Aflate ȋn Dificultate.

CISCPAD este un Serviciu a Fundaţiei Filantropia Timișoara, acreditat ȋn  iulie 2012  care are  ca scop sprijinirea persoanelor aflate ȋn dificultate ȋn procesul de reintegrare socio-profesională, prevenirea sau limitarea unor situatii de  dificultate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială.

Referirea cazurilor către CISCPAD se realizeazǎ de către alte instituţii/servicii/specialiști, de către Parohiile Ortodoxe Romȃne din Timișoara sau direct de beneficiarii care vin la sediul Fundației Filantropia Timișoara, pentru a cere ajutor financiar sau material.

Beneficiarii sunt persoane, aflate ȋn dificultate socio-profesională indiferent de etnie, religie, apartenenţă politică, stare materială, vârstă, orientare sexuală și care se află ȋn una din următoarele categorii:

 • persoana care este dependentă, singură, săracă şi aflată la riscul de a fi marginalizată social;
 • familii monoparentale sau familii cu mulți copii care au venituri insuficiente;
 • persoane cu dizabilități care se află ȋn imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
 • persoane afectate de boli care le influențează viața socio-profesională;
 • persoane care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ȋngrijirii;
 • șomeri neindemnizați

Serviciile oferite de Centrul de informare sprijin și consiliere a persoanelor aflate ȋn dificultate sunt urmatoarele:

 • Servicii de evaluare;
 • Servicii de informare;
 • Consiliere psihologică;
 • Consiliere socio-profesională;
 • Servicii sociale privind prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială;
 • Însoţirea sau acompanierea beneficiarilor ȋn diferite demersuri, referirea către alte instituții care oferă servicii de asistență socială;
 • Sprijin material prin asigurarea de alimente pentru acei beneficiari care au dificultǎți financiare și materiale. Acest ajutor este realizat cu sprijinul Arhiepiscopiei Timișoarei prin “Programul Masa Bucuriei” în parteneriat cu magazinul Selgros Timișoara.Album foto: CISPAD