Serviciul de Îngrijire a Vârstnicului la Domiciliu (CIVICA)

Serviciul de Îngrijire a Vârstnicului la Domiciliu a funcționat în perioada 2006  – 2015, fiind un proiect adresat persoanelor vârstnice sărace, aflate în nevoie, care nu se puteau îngriji singure, cu risc de a fi marginalizate social.

Principalele servicii acordate au fost: servicii de informare şi sprjin pentru obţinerea de facilităţi, relaţionarea cu alte organizaţii; consiliere socială, consiliere psihologică şi spirituală, sprijin material prin acordarea de produse alimentare, medicamente pentru tratarea unor afecţiuni, la recomandarea medicului specialist și produse pentru menținerea igienei personale, suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (efectuare cumpărături, plata facturilor etc.).

Pentru a diminua starea de inutilitate, resimiţită de majoritatea vârstnicilor şi stresul celor aflaţi în situaţia de a îngrji un vârstnic, s-au întreprins activităţi de consiliere, în încercarea de a acorda suport emoţional; de asemenea, s-a încercat medierea relaţiilor familiale, evaluarea climatului familial, cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea şi interrelaţionarea membrilor familiei cu persoanele vârstnice.

Printre rezultatele acordării serviciilor se numără: asigurarea trebuinţelor materiale; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi mărirea speranţei de viaţă; creşterea calităţii vieţii; îmbunătăţirea nivelului de informare asupra drepturilor şi cu privire la serviciile oferite de organizaţiile şi instituţiile  specializate; – îmbunătăţirea şi medierea relatiilor intrafamiliale; prevenirea degradării fizice.