Casa de copii Sf. Anastasia,

a fost deschisă in anul 2004, este situată în localitatea Topolovăţul Mare judetul Timis, are ca beneficiari 5 copii şi este coordonată de  asistenţii maternali Alin şi Liliana Curic, care dovedesc o grijă deosebită faţă de valorile familiei.

Programul de recuperare şi reintegrare socială a copiilor cuprinde:

  • Îngrijire în regim rezidential
  • Elaborarea de programe individuale care să vizeze dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi de comunicare şi care să ţină cont de particularităţile de vârstă ale copiilor;
  • Vizite periodice la domiciliul familiei naturale a copiilor efectuate de către asistentul social şi psiholog;
  • Informarea periodică a familiei naturale despre progresele copilului;
  • Consiliere parentală pentru redefinirea şi asumarea responsabilităţilor în creşterea şi educarea copiilor.