Acord de colaborare

Între Fundația Filantropia Timișoara și Liceul Teoretic Special IRIS Timișoara

Acordul se încheie în scopul colaborării la realizarea Proiectul „Ochiul minții – Călătorie spre sine” Proiectul este o inițiativă a Fundației Filantropia Timișoara apărută ca urmare a implicării acesteia în activități de susținere a activității școlare și a integrării sociale a diferitelor categorii de elevicu nevoi speciale .

Proiectul se adresează adolescenților cu deficiențe de vedere școlarizați în cadrul Liceului Teoretic Special „Iris” din Timișoara (elevi cu vârsta minimă 12 ani și maxim 18 ani).

OBIECTUL  ACORDULUI

Acordul are ca obiect organizarea în parteneriat a unui program de formare, bazat pe ateliere de dezvoltare personală și autocunoaștere pentru adolescenți cu deficiențe de vedere, activitate realizată pe parcursul a 8 săptămâni sub forma de întâlniri de grup moderate de un expert – psiholog cu experiență  în activitatea cu această categorie de beneficiari, pe parcursul anului scolar 2018-2019.

DURATA  ACORDULUI

Acordul este valabil până la data de 01.07.2019