ACORD DE PARTENERIAT

Între Fundaţia Filantropia Timişoara și FUNDAȚIA DE AJUTOR MEDICAL PROFILAXIS

Obiectul Parteneriatului

Colaborarea în vederea dezvoltării de proiecte și activități comune, ce au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea calității vieții beneficiarilor.

– scrierea și implementarea de proiecte medico-sociale în parteneriat.

– inițierea și implementarea unor campanii de educație pentru sănătate.

– inițierea și dezvoltarea unor campanii de consultații medicale gratuite pentru grupuri de persoane defavorizate, sau fără acces la servicii medicale.