Fundația Filantropia Timișoara, vine  în întâmpinarea problemelor copiilor ai căror părinți sunt plecați la lucru în străinătate, probleme de mare delicatețe pentru sufletele copiilor.

Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă asocierea celor trei instituții (FFT, Primăria Deta, Liceul Tehnologic Sf. Nicolae Deta) cu scopul de a sprijini activitățile derulate în cadrul proiectului „SPRIJINIREA COPIILOR CU EȘEC ȘCOLAR ȘI A COPIILOR CU PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE„ Perioada de desfășurare este 2018-2022.

Obiectivul general al proiectului este:

Sprijinirea copiilor cu eșec școlar și a copiilor ai căror părinţi sunt plecați în străinătate în vederea ameliorării problemelor de dezvoltare cu care se confruntă.

Sediul derulării acestui proiect este situat în orașul Deta, strada Mihai Eminescu, Nr.4.      .

Informarea beneficiarilor cu privire la activitățile proiectului;

Derularea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea personală a beneficiarilor proiectului cu scopul prevenirii eșecului scolar, abandonului școlar și separarea copilului de familie.

Activităţile proiectului:

-Selecţia grupului ţintă

-Activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru copii, părinţi şi cadre didactice

-Activităţi de socializare, timp liber, meditaţii, concursuri etc.

-Comunicare on-line părinţi – copii – cadre didactice

-Promovarea activităţilor desfăşurate

-Evaluarea rezultatelor obţinute

Pe parcursul derulării proiectului ne dorim un progres obținut de copii în plan psiho-socio-emoțional și nădajduim ca sprijinul acordat în anii aceștia semnificativi pentru dezvoltarea lor să aibă un efect pe termen lung.