Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Lider de parteneriat( Beneficiar):

Fundația Filantropia Timișoara

Partener:

Mediline Exim SRL

Durata proiectului:

22 luni, cu începere din 01.03.2022

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.761.163,65 Lei

Regiunea de implementare: Regiunea Vest, Timișoara, în teritoriul SDL: Zona Plopi-Kuncz, Zona Modern, Zona Ciarda Roșie, Zona Fabric, Zona Ghiroda Noua, Zona Crișan

Obiectivul general al proiectului consta constă în creșterea capacitații de ocupare a 474 de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin asigurarea accesului acestora la servicii integrate de informare, consiliere si orientare profesionala, la formare profesionala în meserii cerute pe piața muncii si la activități de mediere a muncii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane cu dificultăți de integrare pe piața muncii prin integrarea/ reintegrarea lor durabila, menținerea pe piața muncii prin creșterea capacitații de angajare prin cursuri de calificare si integrare socio-profesionala, precum si consiliere pentru dezvoltare personala si profesionala si promovarea unei atitudini pozitive față de formarea profesionala continua.

Obiective specifice ale proiectului:

 1. OSP1 Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru un grup de 324 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, din care roma 32 persoane, in vederea integrării in piață muncii, inclusiv prin auto ocupare. Programul de formare prevede cursuri de calificare nivel 2 (360 ore ) si programe de calificare de nivel 1 (180 ore) organizate pe 12 grupe de studiu (4 grupe nivel 2 si 8 grupe cursuri nivel1 – 180 ore).
 2. OSP2 Îmbunătățirea șanselor de integrare pe piața muncii pentru 225 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, din care roma 32 persoane, prin furnizarea unui pachet de servicii de informare, motivare, dezvoltare personala, orientare, consiliere profesionala si asistenta in planificarea carierei si căutarea unui loc de munca.
 3. OSP3 Integrarea in piață muncii după încetarea calității de participant a unui număr de 130 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala (din care roma 14 persoane), in domenii relevante pentru piața muncii, inclusiv prin auto ocupare.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

A.1 Selecția grupului țintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii si menținerea lui în cadrul proiectului

A.1.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate in cadrul proiectului si recrutarea persoanelor din grupul tinta

A1.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la la actiunile de sprijin organizate in proiect

A.2 Crearea Centrului de asistenta pentru formare si integrare profesionala

A.2.1 Crearea unui centru de asistenta pentru formare si integrare profesionala care va furniza serviciul de informare si consiliere profesionala pentru grupul tinta si follow-up

Activitate: A.3. Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru grupul tinta (organizare, desfasurare, monitorizare si evaluare)

A.3.1 Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru grupul tinta (organizare, desfasurare, monitorizare si evaluare)

A 4 Furnizarea serviciului de mediere pe piața muncii

A.4.1 Furnizarea serviciului de mediere pe piața muncii

A.5 Corelarea fortei de munca existente cu piata muncii in domeniu

A.5.1. Organizarea a doua burse a locurilor de munca

A5.2. Organizarea si desfasurarea a 4 Mese rotunde cu privire la corelarea fortei de munca existente cu piata muncii în domeniu

A0 Managementul general al proiectului

A 0.1 Managementul general al proiectului

Rezultatele proiectului:

 1. R.1 – 474 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de saracie sau excluziune sociala identificate si înregistrate in Grupul Țintă
 2. R.2 – 1 campanie de informare a publicului cu privire la posibilitatea obținerii unei calificări in vederea îmbunătățirii șanselor de integrare pe piata muncii realizata
 3. R 3 – 474 de dosare individuale cu documente de înregistrare in GT realizate;
 4. R 4 – 1 centru de asistenta pentru formare si integrare profesionala înființat
 5. R 5 – 474 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala beneficiare ale unor masuri specifice de ocupare in cadrul proiectului in urma participării la sesiunile de consiliere profesionala
 6. R 6 – 150 persoane consiliate pentru depășirea barierelor legate de sănătate, loc de munca si familie
 7. R 7 – 10 persoane din grupul țintă consiliate pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri
 8. R 8 – 32 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala aparținând minorității roma calificate in urma participării la programul de formare profesionala
 9. R 9 – 12 serii de cursanți organizate
 10. R 10- 324 de persoane înscrise la cursurile de calificare profesionala beneficiare ale îmbunătățirii nivelului de competente
 11. R 11 -225 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala calificate in urma finalizării programului de formare profesionala
 12. R 12 – 1 contract furnizare servicii mediere pe piața muncii
 13. R 13 – 130 persoane angajate
 14. R 14 – 130 persoane beneficiare de suport post-angajare pentru menținerea pe piața muncii pe termen lung
 15. R 15 – 2 burse a locurilor de munca organizate
 16. R16 – 4 mese rotunde cu privire la corelarea forței de munca existente cu piața muncii în domeniu organizate

Descrierea grupului țintă:

Grupul țintă al proiectului “Informare, Calificare si Angajare – ICA” este reprezentat de 474 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL, care doresc sa participe la activități de informare, consiliere si cursuri de calificare in vederea integrării pe piața muncii si creșterea calității vieții. Grupul țintă este format din:

– persoane care au părăsit de timpuriu școala,

– persoane aflate în căutarea unui loc de munca,

– persoane inactive,

– șomeri,

– șomeri de lunga durata,

– șomeri de peste 45 de ani,

– șomeri tineri,

– șomeri de lunga durata tineri

Condițiile minime pentru participarea la activitățile proiectului sunt următoarele:

 1. au domiciliul in teritoriul SDL
 2. se afla in situație de risc de sărăcie sau excluziune sociala.