Centrele de Incluziune Socială – Oportunitate pentru facilitarea participării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile – POSDRU96/6.2/S/61237

Fundaţia Filantropia Timişoara în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Vasiliada, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Parohia Reformată Bistriţa, Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Asociaţia Partida Romilor „PRO-EUROPA” si Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada septembrie 2010 – august 2013 proiectul “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”.

Proiectul s-a desfăşurat în 8 regiuni ale ţării şi a urmărit promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile – persoane cu dizabilităţi, familii monoparentale, familii care au mai mult de doi copii, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa socială şi profesională HIV/SIDA, cancer etc.,  persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, inclusiv, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială).

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa  Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

În perioada de sustenabilitate a proiectului, un număr de 30 persoane au beneficiat de sprijin în eforturile lor de a-și identifica și clarifica scopurile, în vederea alegerii celor mai bune alternative și îmbunătățirii calității vieții, facilitării accesului pe piaţa muncii și la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională,  prin acordarea de servicii de informare și consiliere.

cis