ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA ŞI  FUNDAŢIA MOTIVATION ROMÂNIA

Persoanele cu dizabilități locomotorii care au nevoie de un scaun rulant pentru a se putea deplasa constituie unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale din lume. Din păcate, la nivelul ţării noastre nu există nici până astăzi, o evaluare precisă a numărului acestor persoane. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, în România, numărul lor este de circa 300.000. Din datele oficiale disponibile pentru intervalul cuprins între anii 2010 – 2016 ştim că statul român a eliberat, prin Casele Judeţene de Asigurări Sociale (CJAS) doar 41.500 de aprobări pentru obţinerea unui scaun rulant subvenţionat. 258.500 români continuă deci să trăiască imobilizaţi în paturile şi casele lor şi izolaţi de comunitate şi, uneori chiar de familia lor, în lipsa unui scaun rulant.

România a ratificat, prin Legea nr. 221/2010, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, asumându-şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor din acest document. In septembrie 2016, Guvernul României a adoptat Strategia naționala „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020. În acest context, Motivation România în parteneriat cu World Vision România au implementat între anii 2014-2017, proiectul ACCESS care a avut ca obiectiv identificarea persoanelor cu dizabilităţi şi furnizarea de scaune rulante.

Obiectul parteneriatului

– identificarea persoanelor cu dizabilități locomotorii din judetul Timis, prin intermediul Fundaţiei Filantropia Timişoara în calitate de organizaţie care acţionează în plan social filantropic, în parohiile din eparhie, sub directa îndrumare a Arhiepiscopiei Timişoarei,
– asistarea lor pentru a obţine un scaun rulant potrivit şi servicii de scaun rulant optime şi
– îndrumarea lor către autorităţile competente pentru a obţine drepturile legale.

Beneficiarii acțiunilor întreprinse în parteneriat

Prin Legea 448/2006, fiecare persoană (copil sau adult) cu dizabilități locomotorii care a primit recomandarea de utilizare a unui scaun rulant sau a oricărui alt dispozitiv de mobilitate (cadru de mers, cârje etc), de la un medic specialist, are dreptul la o subvenţie fixă care poate acoperi total sau doar parţial* costul unui astfel de dispozitiv, la fiecare 5 ani de zile. După cei 5 ani și doar după ce ei trec, statul consideră că dispozitivul are nevoie să fie înlocuit și dă dreptul persoanei să solicite o nouă subvenţie. Casele Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) sunt instituțiile care asigură subvenţionarea acestor dispozitive.

În cazul unor scaune rulante cu caracteristici speciale, cum ar fi sistemele de poziţionare pentru copiii cu infirmitate motorie cerebrala sau scaunele de tip activ pentru persoanele care îşi pot manevra singure scaunul rulant, subvenţia acordată acoperă doar o parte din costul echipamentului de mobilitate.

În cadrul parteneriatului vom lucra deci, cu următoarele categorii de beneficiari:

– adulți și copii care nu au mai primit până în acest moment, de la CJAS, aprobarea subvenţionării unui astfel de dispozitiv.

În aceste cazuri, persoanele identificate vor fi îndrumate să obțină dreptul la subvenţie pentru dispozitiv (fie scaun rulant, fie alt dispozitiv) de la CJAS. Motivation îi oferă sprijinul (în limita posibilităţilor de buget şi a disponibilităţii de personal) să îl și obțină. Totuși, cunoscând că eliberarea unei decizii de decont de la CJAS poate dura câteva luni sau chiar ani, în limita resurselor disponibile, Motivation va căuta să furnizeze persoanei un scaun rulant cu titlu de utilizare gratuit, până la primirea deciziei.

– adulți și copii care au primit un astfel de dispozitiv subvenţionat de CJAS de mai puțin de 5 ani, însă nu-l mai pot folosi, din diferite cauze:

În aceste cazuri, știm că CJAS nu va acționa în nici un fel, fiind constrâns de termenul legal de înlocuire de 5 ani. Motivation nu va lăsa oamenii să aștepte ci va acționa direct, furnizându-le unul din stoc, în măsura în care există pe stoc unul la mărimea şi tipul potrivit. Acest scaun acoperă perioada de timp rămasă până când reușesc să obțină decontarea unuia nou de la CJAS. Chiar și în acest caz se va respecta procedura de evaluare personală a beneficiarului în vederea identificării scaunului potrivit și a adaptărilor necesare.

Procesul de identificare, referire a persoanelor cu dizabilități și comunicare între părți

–  Preoții si persoanlul FFT vor efectua o evaluare inițială cu ocazia proximei vizite la domiciliul persoanei despre care au informații că se află în situația de dizabilitate locomotorie. Scopul evaluării este de a determina cu exactitate că natura dizabilității este într-adevăr locomotorie și că persoana are nevoie de scaun rulant și nu de alt dispozitiv de mobilitate. Pentru evaluarea inițială, preoții vor folosi instrumentul standard din Anexa D.

– În urma identificării unei persoane în situația de dizabilitate locomotorie care are nevoie de scaun rulant, preoţii vor comunica numele şi adresa persoanei identificate, echipei mobile regionale a Motivation.

– Echipa Motivation va planifica vizita pentru evaluarea persoanelor și va stabili ziua vizitei împreună cu preotul din parohie.

– Echipa Motivation va informa preşedintele Fundaţiei despre vizitele planificate, pentru menţinerea unei evidenţe.