Proiectul ÎNTĂRIREA FAMILIEI PRIN EDUCAȚIE este finanțat de Fundația Renovabis din Germania.

Prin intermediul activităților derulate în cadrul proiectului ne propunem dezvoltarea abilităților parentale pentru părinți proveniți din medii social-economice defavorizate sau care se regăsesc în situații de risc: abilități parentale reduse ca urmare a provenienței dintr-o familie dezorganizată sau conflictuală, situații conflictuale între părinți sau între părinți și copii.

Proiectul se derulează pe parcursul a 12 luni, începând cu data de 01.03.2018, din care 10 luni sunt destinate exclusiv activităților destinate beneficiarilor.

Proiectul se va desfășura în principalele cinci localități din mediul urban din județul Timiș: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta și Făget. Confrom protocolului de colaborare existent între  Fundația Filantropia Timișora și Arhiepiscopia Timișoarei, în aceste locații există spații în care se pot desfășura activitățile proiectului.

Derularea activităților va viza deplasarea săptămânală a echipei de implementare a proiectului, astfel încât în fiecare zi să se desfășoare activități într-una dintre locații.

Proiectul urmărește creşterea factorilor familiali de protecţie şi reducerea factorilor familiali de risc la copii proveniţi din familii cu statut socio-economic scăzut sau proveniți din familii cu risc de dezintegrare/familii monoparentale prin dezvoltarea competențelor parentale prin intermediul cursurilor de formare şi a sesiunilor de informare din partea experţilor.