În perioada 20.12.2017 – 15.052018 Fundaţia Filantropia Timişoara a derulat în parteneriat cu Fundaţia Motivation, filiala Timişoara, un program de sprijinire a persoanelor cu dizabiltăţi motorii. Echipamentele de mobilitate furnizate de Motivation sunt adaptate nevoilor individuale ale fiecărui utilizator și sunt întotdeauna însoțite de instruire și consiliere pentru utilizare independentă.

Fundaţia Filantropia Timişoara a mobilizat toate resursele de care dispune în comunitate, cu prioritate preoţii din parohiile din judetul Timiş, în vederea identificării persoanelor care au cea mai mare nevoie de aceste echipamente şi a efectuat demersurile de acordare a acestora.

Acţiunile întreprinse pentru ca obiectivele programului să fie indeplinite au fost urmatoarele:

  • Evaluarea situaţiei socio-economice;
  • Evaluarea nevoilor din punct de vedere locomotor;
  • Distribuirea echipamentelor;
  • Întocmirea documentelor necesare pentru acordarea sprijinului.

 

Localităţile în care au fost întreprinse acţiunile de ajutorare au fost: Făget, Nădrag, Leucuşeşti, Remetea Luncă, Carani, Crai Nou, Pădurani, localitatea Bichigi, Nevrincea, Fârdea, Susani, Băteşti, Româneşti, Jupani, Timişoara, Giroc, Sânpetru Mic.

Persoanele care au solicitat sprijin sunt în general persoane vârstnice, cu venituri sub minim pe economie, singure, făra rude apropiate.

Au fost distribuite pâna în prezent: 5 scaune rulante, 14 cârje, 4 cadre mobile.

Situaţia socială, în ansamblu, a acestor beneficiari este un motiv de continuarea a acordării de servicii complementare în vederea asigurării unui trai decent.

Din totalul de 49 de persoane care s-au adresat serviciilor Fundaţiei Filantropia, în legătura cu nevoia de dispozitive necesare deplasării:

  • 23 persoane au primit dispozitivele (14 pers. – cârje, 5 pers. – scaun rulant, 4 pers.- cadru mobil)
  • 12 persoane urmează să primească dispozitivele necesare – cadre, scaun rulant şi cârje (dintre care 3 persoane nu au fost disponibile- 2 din Nădrag, 1 din Carani; 1 persoană fără acte; 8 persoane urmează să primească dispozitivele necesare).
  • 14 persoane au renunţat ( din localităţile: 3 pers din Băteşti; 1 pers din Făget; 1 pers din Timişoara; 1 pers din Rudna; 1 pers din Nădrag; 2 pers din Româneşti; 1 pers din Susani; 1 pers din Carani; 2 pers din Leucuşeşti).