Fundaţia Filantropia Timişoara este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară, filantropică, non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.

Domenii de activitate:

 1. Asistenţă socială şi social – medicală
 2. Asistenţă şi dezvoltare comunitară
 3. Asistenţă medicală
 4. Educaţie şi cercetare interdisciplinară
 5. Cultură
 6. Dezvoltare organizaţională
 7. Tineret
 8. Mediu

Mijloacele fundaţiei în vederea realizării obiectivelor sunt:

 1. Acordarea ajutoarelor de urgenţă;
 2. Oferirea de servicii primare şi specializate;
 3. Rezolvarea problemelor familiilor disfuncţionale din comunităţi;
 4. Promovarea drepturilor omului şi combaterea discriminării de orice natură;
 5. Înfiinţarea şi dezvoltarea unor servicii de combatere a traficului de persoane, recuperare a persoanelor dependente de alcool, droguri, reinserţie socială a infractorilor, tinerilor proveniţi din centre de plasament, persoane cu nevoi speciale, vârstnicilor…etc;
 6. Dezvoltarea de programe  în parteneriat cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate;
 7. Realizarea de studii, monografii şi alte materiale informative;
 8. Susţinerea de cursuri de instruire;
 9. Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
 10. Organizarea şi participarea la simpozioane,  conferinţe,  concursuri, excursii, tabere etc.

Activitatea social – filantropică a Bisericii lui Hristos se regăseşte, în primul rând, în procesul de transmitere şi învăţare a preceptelor Evanghelice ale iubirii şi slujirii aproapelui şi în al doilea rând prin serviciile social-filantropice oferite oamenilor în nevoi.         

Misiunea  fundaţiei este să dezvolte sistemul filantropic în spirit creştin umanitar în  comunităţile  din judeţul Timiş.

Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitare – sociale, medicale, culturale şi educaţionale, în spirit creştin, contribuind la  rezolvarea problemelor comunităţilor.