Fundația Filantropia Timișoara, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Mediline Exim SRL implementează proiectul „Informare, Calificare și Angajare – ICA”. Proiectul se adresează persoanelor din comunitățile marginalizate, aflate în risc sărăcie sau excluziune socială, fără un loc de muncă stabil și fără calificări, cu vârste cuprise între 18 – 59 de ani și domiciliul în Regiunea Vest Timișoara, respectiv zonele: Plopi-Kuncz, Modern, Ciarda Roșie, Fabric, Ghiroda Nouă, Crișan.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacitații de ocupare a 474 de persoane din grupul țintă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, prin asigurarea accesului acestora la servicii de informare, consiliere și orientare profesională, precum și la formare profesională în meserii cerute pe piața muncii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane cu dificultați de integrare pe piața muncii prin integrarea /reintegrarea lor durabilă, menținerea pe piața muncii prin creșterea capacitații de angajare cu ajutorul unor cursuri de calificare, precum și consiliere în vederea dezvoltării personale, profesionale și promovarea unei atitudini pozitive fața de formarea profesională continuă.