FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman  2014- 2020

POCU/717/5/1/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului : „Informare, Calificare si Angajare – ICA”

Contract de finanţare: POCU/717/5/1/152026 (4002/28.02.2022)

POCU Cod SMIS: 152026

 

COMUNICAT DE PRESA

 

FUNDATIA FILANTROPIA TIMISOARA in parteneriat cu SC MEDILINE SRL deruleaza proiectul „Informare, Calificare si Angajare – ICA” Contract de finanţare: POCU/717/5/1/152026 (4002/28.02.2022) incepand cu luna martie 2022 in teritoriul acoperit de SDL GAL Timisoara.

In data de 07.03.2023 a avut loc evenimentul Masa Rotunda la care au participat invitati reprezentativi din domeniul social, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, Agentia Judeteana pentru Ocupare Fortei de munca Timis, Grupul de Actiune Locala Freidorf si reprezentanti ai mediului de afaceri din Timisoara.

Dezbaterea a avut in vedere identificarea de strategii si planuri de actiune pentru  profilului profesional dezvoltarea resurselor personale în vederea facilitării îmbunătățirii statutului de persoană ocupată, la categoria persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în care există populație aparținând minorității roma.

Activitatile proiectului sunt consiliere si orientare profesionala, formare profesionala si plasarea fortei de munca. Echipa proiectului este formata in specialisti in relatii publice si comunicare, consilieri de orientare profesionala si experti in resurse umane. Prima grupa de persoane care au beneficiat de formare profesionala a absolvit in luna decembrie 2022, cu o rata de promovabilitate 92%.

Persoanele vulnerabile din grupul tinta al proiectului sunt sustinute pe tot parcursul implementarii, in toate etapele proiectului cu scopul dobândirii unor deprinderi de viață independente și a unei atitudini proactive fata de ocupare si cresterea calitatii vietii.

Cu stima,

Manager proiect

Romeea Maerescu

 

Pentru informatii suplimentare, adresa de mail proiect.ica@gmail.com, persoană de contact: CLAUDIA BENCEC, Expert implementare

Tel.: 0726154424.