Comunicat de presă

Fondația FILANTROPIA TIMISOARA și Mediline EXIM SRL împreună cu partenerii săi instituționali din Grupul de Acțiune Locala GAL Timișoara in cadrul proiectului : „Informare, Calificare si Angajare – ICA” finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman  2014- 2020, organizează ”Bursa Locurilor de Munca – ICA”, un eveniment care își propune să contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate aflate în zona de interes a proiectului. Acesta este scopul urmărit cu prioritate de către specialiștii din proiect, o premiera de colaborare multiinstitutională si multidisciplinară intre actori reprezentativi din GAL Timișoara, unul dintre obiective fiind oferirea de masuri integrate care vizează aspecte de ocupare, sociale, medicale si culturale.

Proiectul se încadrează in Strategia de Dezvoltare Locala care prevede intervenții semnificative pe domeniile social, ocupare, cultura, educație si sănătate in teritoriul acoperit de aceasta (Zona Plopi-Kuncz, Zona Soarelui, Zona Modern, Zona Ciarda Roșie, Zona Fabric, Zona Ghiroda Nouă, Zona Crișan).

Beneficiarii proiectului, persoane aflate in căutarea unui loc de munca din teritoriul GAL Timișoara vor primi in mod gratuit informare si consiliere profesionala, precum si mediere pe piața muncii.

Miercuri , 26 Aprilie 2023  de la orele 14.00 – 18.00, la sediul proiectului Fundatiei FILANTROPIA de pe strada Moise Nicoara nr. 17, se va derula ”Bursa Locurilor de Munca – ICA”, fiind prezente companii din Timisoara care vor promova locurile de munca disponibile, vor oferi informatii legate de acestea si echipa proiectului va oferi suport tehnic celor interesati.

Vă mulțumim si vă așteptăm.

Pentru informatii suplimentare puteti suna la : 0744839787 sau email: proiect.ica@gmail.com