FUNDATIA FILANTROPIA TIMISOARA,  cu sediul in str C.D.Loga nr 7 Timisoara, jud Timis are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire „lucrari de amenajare” .

Detalii procedura

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: pretul cel mai scazut in lei,
Sursa de finantare: Bugetul proiectului „Informare, calificare si angajare – ICA” – cod proiect 152026

Continut oferta:
Ofertantul va elabora oferta astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele din invitatia de participare. Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

Nr.crt Denumire articol Um Cantitate
1 Reparatii tencuieli Mp 682,00
2 Glet pereti doua maine+slefuire Mp 682,00
3 Glet tavane + slefuire Mp 204,00
4 Aplicare lavabil + amorsa pereti si tavane (doua maini) Mp 886,00
5 Gresie tip parchet 30×120 Mp 112,20
6 Plinta gresie Ml 98,00
7 Spaleti usi + tamplarie Ml 198,00
8 Slefuire mozaic trepte intrare Mp 17,40

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

Alte documente de calificare
– certificat de inregistrare (copie conform cu originalul) al societatii – doar pt oferta castigatoare
– declaratia de conformitate a ofertei
– declaratia de prelucrare a datelor cu caracter personal

Conditii generale:

Pretul  va fi exprimat ferm in lei, fara TVA.
Valoarea maxima estimata fara TVA pentru atribuirea contractului este:  125.900, 84 lei
Cheltuielile de manipulare, incarcare, transport si alte cheltuieli ocazionate de furnizarea produselor/ prestarea lucrarilor vor fi suportate de furnizor.
Plata pretului contractului se va face in lei, in maxim 45 de zile de la data primirii facturii fiscale si dupa receptionarea lucrarilor executate.
Limba de redactare a ofertei: romana;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
Data limita de transmitere a ofertelor este: 08.04.2022 ora 15:00.
Ofertele se transmit prin e-mail, la office@fft.ro sau in plic la sediul Fundatiei Filantropia Timisoara din str C.D.Loga nr 7.
Persoana de contact:  Zarie Mihaela

Invitatia de participare (descarca)
Model declaratii (descarca)