FUNDATIA FILANTROPIA TIMISOARA,  cu sediul in str C.D.Loga nr 7 Timisoara, jud Timis are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire „laptop si ecran proiectie”

Detalii procedura
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de livrare produse: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020, proiect POCU/717/5/1/152026, „Informare, Calificare si Angajare – ICA”
Continut oferta:
a) Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele din invitatia de participare.  Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

Nr.crt Denumire articol Um Cantitate Pret total fara TVA Descriere
1 Computere portabile Buc 1 3.361,33 Laptop , ecran min 15.6″, Full HD, 15GB capacitate stocare,capacitate stocare min. 512GB SSD, sistem de operare min. Windows 10 Pro inclus,
2 Ecran proiectie Buc 1 672,27 Ecran proiectie cu  trepied, dimensiuni min 200 x 200 cm, Format 1:1 si husa de transport

 

b) Propunerea financiara
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.
c) Alte documente de calificare
– certificat de inregistrare (copie conform cu originalul) al societatii – doar pt oferta castigatoare
– declaratia de conformitate a ofertei
– declaratia de prelucrare a datelor cu caracter personal

Conditii generale:
Pretul  va fi exprimat ferm in lei, fara TVA.
Valoarea maxima estimata fara TVA pentru atribuirea contractului este:  4.033,60 lei
Cheltuielile de manipulare, incarcare, transport si alte cheltuieli ocazionate de furnizarea produselor/ prestarea lucrarilor vor fi suportate de furnizor.
Plata pretului contractului se va face in lei, in maxim 60 de zile de la data primirii facturii fiscale si dupa receptionarea bunurilor achizitionate.
Limba de redactare a ofertei: romana;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
Data limita de transmitere a ofertelor este: 14.04.2022 ora 15:00.
Ofertele se transmit prin e-mail, la office@fft.ro sau in plic la sediul Fundatiei Filantropia Timisoara din str C.D.Loga nr 7.
Persoana de contact:  Zarie Mihaela

Invitatia de participare (descarca)
Model Declaratii (descarca)