Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ” , PN4049

 

Membrii parteneriatului

Institutul Național de Sănătate Publică – INSP – Partener Principal- in calitate de lider de proiect ,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor – DGASPC BH (Partener 1)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș – DGASPC TM (Partener 2)

Asociația Filantropia Oradea – AFO (Partener 3)

Fundația Filantropia Timișoara – FFT (Partener 4)

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății – ARPS (Partener 5)

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin dezvoltarea si implementarea unui program holistic integrat de evaluare a nevoilor si de furnizare de servicii integrate in domeniile asistenta sociala, sanatate, educatie, locuire, la nivelul comunitatilor defavorizate din judetele Bihor si Timis, in vederea asigurarii accesului populatiei vulnerabile la servicii de calitate, adaptate nevoilor identificate.

Interventiile propuse in cadrul proiectului urmaresc cresterea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin dezvoltarea si implementarea unui program inovativ de evaluare a nevoilor si de furnizare de servicii sociale integrate in domeniul asistentei sociale, sanatate(inclusiv telemedicina), educatie, locuire, in minim 46 localitati (43 sate si 3 orase mici) din judetele Bihor si Timis. Minim 1300 de persoane din grupuri vulnerabile, inclusive persoane de etnie roma, vor primi servicii sociale integrate personalizate (800 persoane din familii vulnerabile; 250 persoane varstnice; 100 copii afectati de migratia parintilor, 100 persoane cu dizabilitati, inclusiv copii cu dizabilitati si cerinte educationale speciale, 50 persoane victime ale abuzului si violentei domestice si/sau a violentei bazate pe gen) prin dezvoltarea de centre comunitare integrate, infiintarea de echipe comunitare integrate, echipe multidisciplinare de evaluare si de furnizare de servicii specializate, echipe de ingrijiri mobile, echipa de furnizare de servicii de recuperare neuromotorie pentru persoane cu dizabilitati.

Grupuri tinta secundare: 50 profesionisti din sfera serviciilor sociale care lucreaza cu grupuri vulnerabile (formare profesionala, schimb de bune practici); 50 membri ai familiei/sustinatorii persoanelor din grupul tinta principal. Minim 76% din grupul tinta va avea resedinta/domiciliul in mediul rural.

Masurile prevazute si grupurile tinta fac parte din strategiile de dezvoltare ale judetelor vizate, fiind menite sa influenteze semnificativ pe termen mediu si lung comunitatile si populatia defavorizate,asigurand cresterea accesului la servicii sociale de calitate, promovand principiile nediscriminarii si desegregarii, parteneriatele public-privat si participarea civica.

Parteneriatul constituit acopera expertiza in domeniile: dezvoltare locala, asistenta sociala, cercetare sociala, comunicare, formare, asistenta medicala, educatie, locuire.

Obiectivul specific 1: Identificarea nevoilor de servicii pe termen scurt, mediu si lung in randul populatiei vulnerabile de la nivelul comunitatilor din judetele Bihor si Timis;

Obiectivul specific 2: Dezvoltarea si implementarea unui model de program de evaluare a nevoilor si de furnizare de servicii comunitare integrate in domeniile asistenta sociala, sanatate, educatie, locuire, in minim 46 localitati din judetele Bihor si Timis, pentru minim 1300 persoane vulnerabile care vor primi servicii sociale personalizate;

Obiectivul specific 3: Asigurarea monitorizarii si evaluarii serviciilor comunitare integrate furnizate;

Obiectivul specific 4: Dezvoltarea de parteneriate sustenabile intre autoritatile de coordonare si monitorizare si furnizorii de a serviciilor sociale publici si privati, in vederea facilitarii extinderii implementarii programului si a transferului de bune practici si politici in domeniul serviciilor sociale.