În zilele de 13-14 decembrie 2021 a avut loc la Mănăstirea Caraiman sedința ordinară a Adunării Generale a Federației Filantropia.

Au fost prezentări ale activităţii social-filantropice desfăşurate în cadrul fiecărei organizații de la ultima întâlnire (aprilie 2021) până în prezent și totodată s-a analizat situația acreditării serviciilor sociale precum și a programelor filantropice aflate în derulare de genul:

  • Activități specifice în contextul pandemiei COVID-19;
  • Dificultăţile întâmpinate în derularea activităţilor social-filantropice.

S-a făcut o analiză a implicării ONG-urilor membre în proiecte cofinanţate din fonduri europene deja aflate în implemtare ori în faza de contractare.

Nevoia de cursuri de formare profesională pentru angajaţii din cadrul ONG-urilor Federaţiei Filantropia a fost luată în considerare printr-o ofertă de cursuri deja existente ca acreditare precum și altele noi.

Din partea executivului a fost prezentat stadiul implementării proiectului CRESC – ”Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională”;

Nu în ultimul rând s-a hotărât promovarea activității social-filantropice ale organizațiilor membre prin canalele social-media.