În perioada 26-30 noiembrie 2018 în localitatea Aarhus din Danemarca s-a derulat activitatea “Transfer de cunoștințe și bune practici în inițierea și implementarea de Politici Publice în domeniul sănătății, inclusiv privind dialogul social și implicarea civică, instrumente de evaluare și monitorizare a PP, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, activități de advocacy și lobby, cu accent pe promovarea PP, din cadrul proiectului Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413) implementat de Federația Filantropia împreună cu Ministerul Sănătății.

Proiectul își propune:

  • Dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice a 65 de tehnicieni din cadrul a 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în sănătate;
  • Dezvoltarea de proceduri și mecanisme/instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea și promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății;
  • Consolidarea dialogului social și civic cu implicarea și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății.

Via University College, colaboratorii din Danemarca, au reușit să ofere un program bine structurat care să cuprindă atât aspecte teoretice despre sistemul de asistență socio-medicală din Danemarca precum și vizitarea și familiarizarea a patru instituții furnizoare de servicii socio-educaționale:

1) Muskelsvindfonden – Instituție adresată persoanelor cu distrofie musculară, în data de 27 noiembrie 2018;
2) Ungdomscenteret – Centrul de consiliere a copiilor și tinerilor cu probleme sociale, în data de 28 noiembrie 2018;
3) Catedrala Aarhus – Centru de consiliere a victimelor, în data de 28 noiembrie 2018;
4) Egmonthojkolen – Școala în regim rezidențial pentru incluziune, în data de 29 noiembrie 2018;

Din partea Fundației Filantropia Timișoara ca organizație membră a partipat Pavel Cristian și formatorul Alexandru Ranca.