Tabăra de creaţie se află la a treia ediţie şi datorită ei am reuşit să facem vara mai frumoasă unor copii care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse.

În cadrul taberei de creație „Să creștem prin artă și cultură” ne-am propus facilitarea accesului la cultură și artă pentru un grup de copii aparținând unor familii din categorii sociale defavorizate. Tabăra se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani, care frecveantează cursurile învățământului școalar primar sau gimnazial și care provin dintr-o familie aflată în una din următoarele situații de dificultate: familie monoparentală, familie cu risc de dezintegrare, familii cu venituri mici, familii cu mai mult de doi copii.

Pe parcursul derulării proiectului, se va urmări ca prin activitățile derulate pe de o parte să se dezvolte abilitățile artisitice, creativitatea și dezvoltarea personală a copiilor participanți, iar pe de altă parte să se faciliteze accesul la cunoașterea și înțelegerea a diferitelor forme de artă.

Principalele categorii de activități vor fi: dialoguri educative cu tematică diferită: pictură, literatură, teatru, muzică; proiecții de filme; ateliere de dezvoltare personală și descoperire abilități artisitce; activități recreative și sportive.

Tabăra de creație se va desfășura pe parcursul a 5 zile, pentru un grup de 17 de copii.